Integriteits coaching
Bewustworden van het eigen integriteit gevoel; normen en waarden bepalen en deze kunnen (en durven) handhaven in professioneel (ethisch-moreel) handelen. Integriteit is essentieel voor vertrouwen in een goede (werk)relatie.

'Betekenisvolle kernwaarden' 

verantwoordelijkheid; meer besef van
consequenties en het grote geheel.
open communicatie; waarin aannames
vervangen worden door eerlijke vraagstelling.

integriteit; afspraak is afspraak gebaseerd op
een overeengekomen “moreel gebod”.

'Training integriteitsmanagement' 

het bepalen en consistent toepassen van de
eigen grenzen in persoonlijk (leidinggevend)
handelen en gedrag.
voorbeeldgedrag (durven) vertonen conform de
bepaalde referentiekaders o.b.v. de afgesproken
gedragscode en integere handelingswijze.
Daarop aanspreekbaar zijn.
anderen effectief kunnen aanspreken en
begeleiden om deze afspraken en grenzen na te
leven.