integriteit coaching

Bewustworden van het eigen integriteit gevoel; normen en waarden bepalen en deze kunnen (en durven) handhaven in professioneel (ethisch-moreel) handelen. Integriteit is essentieel voor vertrouwen in een goede (werk)relatie.


Betekenisvolle kernwaarden

  • verantwoordelijkheid; meer besef van consequenties en het grote geheel.
  • open communicatie; waarin aannames vervangen worden door eerlijke vraagstelling.
  • integriteit; afspraak is afspraak gebaseerd op een overeengekomen “moreel gebod”.

Training integriteitsmanagement

  • het bepalen en consistent toepassen van de eigen grenzen in persoonlijk (leidinggevend) handelen en gedrag.
  • voorbeeldgedrag (durven) vertonen conform de bepaalde referentiekaders o.b.v. de afgesproken gedragscode en integere handelingswijze. Daarop aanspreekbaar zijn.
  • anderen effectief kunnen aanspreken en begeleiden om deze afspraken en grenzen na te leven.