profiel 

Marion Soons-Vrencken - MA Human Behaviour

Coaching is voor mij 'het beste uit mensen en samenwerking' halen, gaan voor het mooiste resultaat en eigen potentieel optimaal gebruiken’.

Als begeleidingskundige kijk ik daarbij naar (organisatie)cultuur, houding & gedrag, onderlinge en interne communicatie en interactie.

Als coach ben ik daarin vooral gericht op: bewustwording, (zelf)vertrouwen, zelfkennis en zelfactualisatie vergroten.

Het verbinden van coachen en trainen -aan wetenschappelijk onderzoek, gericht op effectiviteit en verbetering van professionaliteit en zichtbaar gedrag, heeft mijn voorkeur.

Ik coach o.a. in het Challenge & Support programma voor Medici, ben een gedrag(verander)trainer verbonden aan the LabofLife en ben een WalkIn coach en Bootcamp trainer voor Consultants.

Mijn loopbaanontwikkeling

In de jaren negentig werd ik bij het Phoenix Instituut opgeleid tot Coach/Trainer vanuit Systemisch denken, Neuro Linguïstisch Programmeren en Transactionele Analyse. Deze achtergrond speelt binnen mijn benadering nog altijd een belangrijke rol: ‘Contact voor Contract’- mensen vanuit respect en oprechte aandacht bij eigen potentieel brengen,

dan is er verrassend veel mogelijk en te bereiken. De kaart is niet het gebied!

Mijn vervolgstudie Begeleidingskunde (MA Human en Organisational Behaviour 2004-2007 en de Master Culture & Change (MCC), verruimden mijn (Coach)opdrachten naar het ontwerpen en ondersteunen van duurzaam gezonde organisatieculturen met ontwikkelmogelijkheden voor iedereen. En vanaf toen werd ook Teamcoaching een gepassioneerde activiteit voor mij.

De vele ervaringen met professionals, leidinggevenden, (directie en management) maken dat ik in veel situaties, niveaus en omstandigheden goed kan aansluiten en de context begrijp.

Multidisciplinaire scope

Vanuit de meervoudige scope van begeleidingskunde en mijn inmiddels jarenlange Coach ervaring, neem ik brede en diverse kennis en kunde mee rond cultuur, hiërarchie en heersende systemen. Menselijk gedrag en persoonlijke neigingen, gewoonten, overtuigingen en drijfveren benader ik vanuit een behavioristische en humanistische aanpak, waarbij eigen levensloop, persoonlijkheid én actuele professionele context altijd een rol spelen. Duurzame vitaliteit en balans (in werk en leven) zijn daarin ook belangrijke aandachtsgebieden.

Door jarenlange coach- en levenservaring heb ik veel zicht op diverse fases in carrière en ondernemerschap!

Ik ontwerp trainingen in effectief leiderschap, met constructieve communicatie- en onderhandelingstechnieken, professionele performance (van presteren naar presenteren!) en geef een Masterclass intervisie skills.

Daarnaast zijn de specifieke uitdagingen van de huidige professional rond persoonlijke balans en vitaliteit (bewaken), grenzen durven aangeven in de heersende systemen en soms hiërarchische culturen, positief/ constructief blijven aanspreken binnen samenwerking, mij zeer bekend.

De FeedForward benadering sterkt de professional om ontwikkel-gericht te blijven reflecteren op eigen ambities, carrière pad, levensfasen en werk-privé balans.

Visie en overtuiging

Wezenlijke veranderingen gaan van binnen naar buiten. Pas wanneer je (diepere) persoonlijke overtuigingen aanpast- vanuit een intrinsieke motivatie-, je eigen (én organisatie) waarden onderkent, je persoonlijke talenten gebruikt, kun je gedrag en beleving echt veranderen.

Mijn overtuiging is: 'persoonlijk verantwoordelijkheid nemen en functioneren vanuit invloed, geeft altijd keuze om nieuwe stappen te zetten'.

Aanpak en begeleiding

Klanten en coachees typeren me als ‘een deskundige enthousiaste coach, die positief-constructief prikkelt en uitnodigt tot reflectie’. Mijn benadering kenmerkt zich door een respectvolle warme, doch ook praktische (no-nonsense) mentaliteit. Duidelijk en doelgericht focus aanbrengen -op het bereiken van concrete en gewenste resultaten. Daarbij ga ik confrontatie en verdieping niet uit de weg. Autonomie en authenticiteit van de ander zijn leidend voor mij. En ik bied als (ervaren) coach een rijk repertoire aan reflectie, creatieve uitdagingen, scans, testen en kennis over duurzame gedrag verandering.

Mijn begeleiding verloopt bij voorkeur via narratieve aanpak. Ik werk met de eigen (betekenisvolle) verhalen en verken op die manier de diepere, onbewuste verlangens of belemmeringen.

Door mijn werkzaamheden als externe vertrouwenspersoon heb ik ervaring met het wegnemen van weerstanden, mediation vraagstukken, conflict- en integriteit thema's. Vertrouwenskwesties begeleid ik o.a. middels dilemma coaching/training. 

Opleiding en achtergrond

 

Opleiding Instituut
NLP/TA Master Practitioner Phoenix Opleidingen Utrecht
Professional Coach-Trainer Phoenix Opleidingen Utrecht
Opleiding Systemisch Werk Phoenix Utrecht
Gecertificeerd Efficiency trainer Trainers Training IBT Benelux
Masterclass Stephen Covey Focus ‘De essentie van Leiderschap’
Universitaire Masteropleiding (MA) Human Behaviour met specialisatie Organisatie Coaching Universiteit Amsterdam; begeleidingskunde
Afgestudeerd met onderzoek rond teamontwikkeling en groepscohesie in fusiecontext
Opleiding Facilitator voor de Team Konfrontatie Methode (TKM) Masterclass Dr. Peter Zomer
MDI gedrags- en drijfveren scan MDI Instituut Benelux
Facilitator van de STAP (dilemma)dialoog Opleiding OPB/ HR en leiderschapsontwikkeling
Master Management Culture & Change (MCC) Vervolg Master veranderkunde (NCOI)
RegisterCoach LVSC Executive Coach voor leiderschap en 360ºcarrière-view, integriteit, vertrouwenszaken, mediation en conflictcoaching.
Gecertificeerd LAbofLife trainer/coach Faciliteren en begeleiden van een wetenschappelijke (RIVM) geregistreerde gedrag(verander)aanpak.

Ik heb sinds 2001 een zelfstandige Coachpraktijk in Wijk bij Duurstede.