register coach LVSC

Huidige ontwikkelingen leggen druk. Bent u op zoek naar overzicht, inzicht of zelfs een ander uitzicht? Naar meer bevlogenheid, invloedsfeer, beleving van eigenaarschap en regie voelen?

Fix'Um biedt een breed aanbod van coaching en training om u te ondersteunen in het realiseren van uw doelen. Dit brengt mentale en fysieke gezondheid, persoonlijke vitaliteit en het optimaal kunnen benutten van eigen talent en mogelijkheden.

Persoonlijke of Executive Coaching bieden reflectie, bewustwording en ontwikkeling van eigen competenties, loopbaan en (persoonlijk)leiderschap.


reacties van klanten en deelnemers


"Marion is een mooi mens en een buitengewoon deskundige coach. Middels spiegelen en creatief meedenken bij lastige issues, helpt ze je om de nodige inzichten te krijgen. Door gebruik te maken van diverse methodieken en testen heeft Marion mij geholpen om een duidelijker beeld te krijgen over wat ik nog verder wil in mijn werkzame- en privéleven.

Het enige risico dat je loopt, is dat je haar gaat missen....  Ze is echt heel bijzonder!"

Manager Politie Nederland


"Marion weet bij coaching door haar open en oordeelloze manier van vragen allereerst een veilige sfeer te creëren. Achter haar stralende lach zit een verrassend scherpe blik waarmee ze snel de vinger op de zere plek legt. Met nuchtere, directe vragen laat ze mensen kritisch naar hun eigen handelen kijken. Om vervolgens de gewenste verandering in gang te zetten. Resultaat is kwaliteiten in balans, zichtbare persoonlijke groei en meer bereiken met minder energie. Kortom een fijne coach die ik iedereen graag aanbeveel!"

Directeur Zorginstelling


"Marion heeft een originele geest, een ruime blik en een groot hart. Ze schept een veilige en actieve sfeer in de groepen die ze begeleidt. En in de een op een begeleiding. Ik heb haar leren kennen als iemand die geniet van het leven en houdt van de mensen waar ze mee werkt. Als vernieuwer was Marion al vroeg betrokken bij de groep teamcoaches die werken met de Team Konfrontatie Methode. Van harte aanbevolen."

Organisatieadviseur Dr. Peter Zomer


"Marion Soons heb ik ontmoet in mijn functie als directeur van een brede scholengemeenschap. Zij heeft mede richting gegeven aan de professionalisering van het team in verband met de leerlingenbegeleiding. In mijn eigen veranderingsproces heeft ze mij, een aantal jaren, intensief begeleid. Haar insteek, die droom en verwondering op gelijke hoogte brengt met realiteit en haalbaarheid, heeft mij de "menselijke maat" teruggegeven waaraan ik grote behoefte had. Zonder deze insteek stond ik niet waar ik nu sta! Zeer aanbevolen."

Directeur VO school Rotterdam